obrazek tła strony o pit

Czym jest niedopłata wykazana na pity 2015

zdjecie pieniedzy

Czym jest niedopłata podatkowa – Rozlicz pity i korekty z programem pity 2015

Efektem końcowym każdego rozliczenia rocznego z Urzędem skarbowym jest kwota niedopłaty bądź nadpłaty. W przypadku kwoty niedopłaty, należy ją uregulować w odgórnie ustalonym przez Urząd skarbowy terminie.


Niedopłata, to kwota, jaką zobowiązani jesteśmy zwrócić do Urzędu skarbowego. Kwota ta musi być uregulowana w wyznaczonym do tego celu terminie.

W przypadku rozliczenia rocznego możemy się spotkać z sytuacją nadpłaty, bądź niedopłaty. O ile nadpłatę wykazaną w pity 2015 Urząd skarbowy zobligowany jest nam zwrócić w czasie do trzech miesięcy, o tyle niedopłata podatku jest dla nas sytuacją mniej korzystną. Dlatego, że jest to kwota, jaką to my musimy zwrócić do Urzędu skarbowego.

Kiedy powstaje niedopłata podatku?

Wykazana w druku podatkowym rozliczenie roczne 2015 niedopłata, to kwota wynikająca z sytuacji, kiedy wartość zobowiązania podatkowego wykazanego w pity 2015 jest znacznie wyższa, niż wartość pobranych przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy.
Niedopłata podatkowa wykazana na druku pity 2015 może zatem wystąpić w sytuacji, kiedy: w danym roku kalendarzowym uzyskaliśmy dochody z kilku źródeł rozliczanych według 18% skali, natomiast ich łącza wartość przekracza próg i nasze dochody będą rozliczane według skali podatkowej 32%; nie odprowadzaliśmy zaliczek na podatek dochodowy; jeśli w październiku wpłaciliśmy podwójną zaliczkę, a w miesiącu grudniu uzyskaliśmy wysokie przychody.

Niedopłata podatku a termin rozliczenia

Niezależnie od terminu, w jakim zostało złożone nasze rozliczenie roczne 2015, na uregulowanie kwoty niedopłaty mamy czas do: 30 kwietnia danego roku, 31 stycznia – w przypadku, kiedy naszą formą opodatkowania działalności jest ryczałt ewidencjonowany.
W sytuacji, kiedy nasze uregulowanie niedopłaty znacznie przekroczy wyznaczone do tego celu terminy, kwota należności zostanie powiększona o ustawowe odsetki karne. W chwili obecnej wynoszą one 13%.

Niedopłata a korekta zeznania

Jeżeli z pewnych względów Twoje rozliczenie roczne 2015 okazało się nieprawidłowym i zmuszony byłeś do składania korekty zeznania pity 2015 i w Twoim zeznaniu pojawiła się niedopłata, to niestety będziesz zmuszony do jej uregulowania. W tym przypadku, poza kwotą niedopłaty, zobowiązani będziemy jeszcze uregulować kwotę narosłych odsetek karnych. Jednak w przypadku, kiedy naszą należność uregulujemy w ciągu 7 dni od momentu złożenia zeznania rocznego, zapłacimy pomniejszone do 75% odsetki, w wysokości 9,75% należnej sumy.

Aby uniknąć kłopotliwej sytuacji i niepotrzebnych kosztów, swoje rozliczenie roczne 2015 ,rozlicz koniecznie z programem pity 2015. To aplikacja komputerowa, która nie tylko dobierze za Ciebie odpowiedni formularz, ale wesprze Cię również w rachunkowych obliczeniach. Program PITy 2015, to szansa dla wszystkich podatników, niezależnie od rodzaju uzyskiwanego dochodu, na szybkie, sprawne i przede wszystkim poprawne rozliczenie się z fiskusem. Dzięki prostej instalacji i łatwej obsłudze, program doskonale sprawdzi się w przypadku osób, które mają nikłe pojęcie na temat komputera i jego użytkowania. Dodatkowo program wyposażony jest w aktywne formularze podatkowe, dzięki którym swoje pity 2015 możesz zmieniać i poprawiać, bez konieczności żmudnego przepisywania, jak ma to miejsce w przypadku papierowej wersji rozliczeń rocznych. A kiedy Twoje zeznanie będzie już gotowe, wystarczy tylko je wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie skarbowym. Możesz również, za pośrednictwem Internetu wysłać je drogą elektroniczną wprost do urzędu.