obrazek tła strony o pit

Ulga na dziecko w PIT 2014

zdjęcie dziecka

Od 2014 r. nowe zasady przyznawania ulgi na dziecko

Od 2014 roku z ulgi na dziecko nie będą mogli skorzystać rodzice, których łączny roczny dochód przekroczy 112 tys. złotych. Jednocześnie zwiększeniu ulegnie wysokość ulgi przysługującej na trzecie i kolejne dziecko.


Wprowadzenie ulgi prorodzinnej miało w założeniu nie tylko wpierać rodziców w ponoszeniu kosztów wychowania dzieci, lecz również promować dzietność i zahamować niż demograficzny. Jednak zdaniem ministra Rostowskiego, ulga na dziecko nie spełniła swojego podstawowego zadania, i nie wpłynęła znacząco na wzrost wskaźnika dzietności. Stanowiła natomiast dla skarbu państwa znaczne obciążenie, gdyż - jak wyliczył resort finansów - łączna kwota odliczeń z tego tytułu wyniosła w zeszłym roku grubo ponad 5 mld złotych (co w połączeniu z „becikowym” oraz innymi ulgami, znacznie uszczupliło wpływy do budżetu). Tak więc zmiana zasad przyznawania ulgi rodzinnej miała przynieść fiskusowi spore oszczędności, które rząd mógłby przeznaczyć na inne wydatki.

Przypomnijmy, iż do tej pory ulga na dziecko przysługiwała wszystkim podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej i nie była uzależniona od wysokości dochodów. Aby skorzystać z odliczenia, należało jednak spełnić kilka warunków. Po pierwsze, ulga przysługiwała jedynie trzem grupom podatników: rodzicom, rodzinom zastępczym oraz opiekunom prawnym, jednakże tylko pod tym warunkiem, iż osoby te w trakcie roku podatkowego wykonywały odpowiednio: władzę rodzicielską, funkcję rodziny zastępczej (na podstawie orzeczenia sądu lub umowy ze starostą) lub sprawowały funkcję opiekuna prawnego i zamieszkiwały wspólnie z dzieckiem.

Preferencja obejmowała zarówno dzieci małoletnie, jak i pełnoletnie (jednak w przypadku tych ostatnich tylko do ukończenia przez nie 25. roku życia i pod warunkiem, iż kontynuowały one kształcenie, a ich roczny dochód nie przekroczył 3089 zł). Warto zaznaczyć, iż ulgę można było odliczyć także na dorosłe dzieci – bez względu na to, w jakim były wieku – o ile otrzymywały jedno ze świadczeń związanych z niepełnosprawnością: zasiłek, dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Dodajmy wreszcie, iż maksymalna kwota odpisu od podatku wynosiła 1112, 04 zł na każde dziecko (tak więc przy dwójce dzieci limit ulgi wynosił 2224, 08, przy trójce pociech - 3336, 12 zł).

Natomiast z odliczenia nie mogli skorzystać podatnicy, którzy rozliczali się z fiskusem wyłącznie w formie karty podatkowej i podatku liniowego lub uzyskiwali przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem. Jednakże gdy owi podatnicy jednocześnie posiadali dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. emeryturę, rentę, wynagrodzenie za pracę), wówczas z tytułu uzyskiwania tych dochodów mogli uwzględnić ulgę na dzieci w rozliczeniu rocznym.

NOWE ZASADY ULGA NA DZIECKO W PIT tzw.ulga prorodzinna

Aczkolwiek wymienione wcześniej wymogi nie zostały zmienione, podobnie zresztą jak wysokość samej ulgi - nadal jest to kwota 1112,04 zł na dziecko - Ministerstwo Finansów wprowadziło pewne ograniczenia, które mają zawęzić zakres stosowania preferencji. Od 2014 roku korzystanie z odliczenia zostało bowiem uzależnione od kryterium dochodowego oraz liczby dzieci.

Zmiana nr 1 - ulgę stracą dobrze zarabiający rodzice
Od stycznia 2014 r. ulga zostanie odebrana rodzicom jednego dziecka, których łączny roczny dochód (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne) przekroczy kwotę 112 tys. zł. W przypadku osób niebędących w związku małżeńskim i nie korzystających z ulgi dla samotnych rodziców poziom rocznego dochodu skutkującego odebraniem ulgi wyniesie 56 tys. zł.

Zmiana nr 2 - rodzinom wielodzietnym będzie przysługiwać wyższa ulga
Zwiększeniu o 50% ulegnie ulga na trzecie dziecko, a na czwarte i kolejne - o 100%. Tym samym kwota odliczenia na trzecie dziecko wyniesie 1668,12 zł rocznie, a na czwarte i kolejne - 2224,08 zł.

Podatnicy, których nie obejmą zmiany
Natomiast rodzice jednego dziecka, których dochód jest niższy niż 85 tys. rocznie oraz osoby posiadające dwójkę dzieci rozliczą ulgę na dotychczasowych zasadach.

TAGI: ulga na dziecko 2014, wysokość zarobków a ulga na dziecko 2014, kryterium dochodowe przy uldze na dziecko w pit 2014, wysokość odliczenia na jedno dziecko dla pity 2014, nowe zasady odliczenia ulgi na dziecko w rozliczeniu za 2014 rok